Loading...
BY ENG RU

УБУЙ КУВАЛДА
Вокал, афробарабаны
UBUY KUVALDA
Vocal, afrodrums
УБУЙ КУВАЛДА
Вакал, афрабарабаны

АЛЕКСАНДР КАРДЫМОН
гитара
ALEXANDR KARDYMON
guitar
АЛЕКСАНДР КАРДЫМОН
гітара

СИЛЬВЕСТР ПАЛАНЕВИЧ
гитара
SILVESTR PALANEVICH
guitar
СІЛЬВЕСТР ПАЛАНЕВІЧ
гітара

ДМИТРИЙ ИВАНЦОВ
бас-гитара, бэк-вокал
DMITRIY IVANTSOV
bass, back-vocal
ДМІТРЫЙ ІВАНЦОЎ
бас-гітара, бэк-вакал

МАРИНА ШАПОВАЛОВА
барабаны
MARINA SHAPOVALOVA
drums
МАРЫНА ШАПАВАЛАВА
барабаны

ДМИТРИЙ ДУГАНОВ
флейты, бэк-вокал
DMITRIY DUGANOV
flute, back-vocal
ДМІТРЫЙ ДУГАНАЎ
флейты, бэк-вакал

ВИТАЛИЙ БОРОВКОВ
клавишные
VITALIY BOROVKOV
keyboards
ДМІТРЫЙ ДУГАНАЎ
флейты

Разные миры, разное время, единое племя...Different worlds, different times, a single tribe...Розныя светы, розны час, адзінае племя...

Экспериментальная этно метал группа.Experimental ethno metal band.Эксперыментальны этна метал гурт.

PLEMЯ

Давно родилась эта безумная идея, желание играть тяжелую музыку. Но так, что бы это было особенный метал, дополненный другими музыкальными направлениями и звучанием экзотических инструментов. Участники нашего проекта - это люди пришедшие из абсолютно разных музыкальных групп: тут есть и кор, и дез, и блэк, и даже один представитель панка). Поэтому однозначно сказать в каком стиле мы играем нельзя. Сейчас записываем композиции, в которых присутствуют элементы модерн метала, дума и кора. Все это приправлено флейтами и афро барабанами, гроулом). В какие-либо рамки мы себя не загоняем. For a long time ago this crazy idea was born, the desire to play heavy music. But it would be a special metal, complemented by other musical styles and sounds of exotic instruments. Our project members are people who came from completely different musical groups: here there are core, and death, and black, and even one representative of punk). So to say for sure what style we play is impossible. Now we write a compositions in which there are elements of modern metal, doom and core. All this is seasoned with afrodrums and flutes, growl). We don't follow any stylistic limitations. Даўно нарадзілася гэтая вар'яцкая ідэя, жаданне гуляць цяжкую музыку. Але так, каб гэта быў асаблівы метал, дапоўнены іншымі музычнымі накірункамі і гучаннем экзатычных інструментаў. Удзельнікі нашага праекта - гэта людзі, якія прыйшлі з абсалютна розных музычных гуртоў: тут ёсць і кор, і дез, і блэк, і нават адзін прадстаўнік панку). Таму адназначна сказаць у якім стылі мы гуляем нельга. Зараз запісваем кампазіцыі, у якіх прысутнічаюць элементы мадэрн метала, дума ды кору. Усё гэта запраўлена флейтамі і афрабарабанамі, гроўлам). У якія-небудзь рамкі мы сябе не заганяем.

Надеюсь, всем Вам такой эксперимент понравится.I hope all of you will enjoy such an experiment.Спадзяюся, усім Вам такі эксперымент спадабаецца.